Wie zijn wij?

HMS staat voor Holland Midden Service.
vca-nieuw-logo

Wij zijn een VCA gecertificeerd bedrijf. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers
en is bedoeld om ons veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen.
In feite is VCA veel meer dan een checklist. Het is een veelzijdig programma
waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem.

De medewerkers beschikken allemaal over hun diploma veilig werken langs de weg en het zijn gediplomeerd verkeersregelaars.
Zodoende kunnen ze bij een calamiteit ervoor zorgen dat de situatie veiliger wordt. En het verkeer er in goede banen omheen leiden.